Правила прийому до 1 класу на 2022-2023 навчальний рік.

Батькам майбутніх першокласників

Які нормативні документи регулюють вступ до 1 класу?

Порядокзарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18.

Прийом документів для вступу до Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 буде здійснюватися до 31 серпня 2022 року
Хто подає документи для вступу дитини до 1 класу?

Документи подаються одним з батьків дитини (їх законними представниками) особисто до 31 серпня.

Які необхідні документи для зарахування до 1 класу?

Необхідно одному з батьків до 31 серпня надати:

- заяву про зарахування,

- копію свідоцтва про народження дитини та оригінал;

- оригінал медичної довідки заформою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

Першочергово до 1 класу зараховуються діти, місце проживання яких чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти підтверджене документально, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності).

З якого віку краще іти дитині до школи?

Початкова освіта здобувається, як правило, з шестироків (Закон України «Про освіту», розділ ІІ, стаття 12, п.4).

Чи можливо подати документи для вступу, якщо дитина не проживає у мікрорайоні школи?

Так, заява подається для вступу на вільні місця. Батьки (один з батьків) мають право подати необхідні документи (їх копії) до будь-якого закладу освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця.

Кiлькiсть переглядiв: 232